Minivådområde i Sønderskov

 
I februar 2020 gik vi i gang med etableringen af 0,77 ha minivådområde.
 
Formålet med minivådområdet er at forbedre vandmiljøet ved at reducere kvælstof- og fosforbelastningen til det omkringliggende vandmiljø. Vores vådområde vil rense drænvandet på ca. 69 ha.
 
Det glæder os, at vi er kommet i betragtning til projektet hos Landbrugsstyrelsen, da vores Strategi for 2025 indeholder et miljømæssigt mål om at iværksætte 3 årlige initiativer, der er med til at forbedre natur og biodiversitet.
 
 
LBST_EU_LDP_vandret_billede (1)
 
LBST_EU_LDP_vandret_billede
OK