Vores mission og vision

 

 

Mission

 • At medvirke til at sikre en del af verdens fødevareproduktion i Danmark
 • At sikre tilstrækkelig indtjening til fortsat udvikling og risikoaflønning til aktionærerne

Vision

 • At arbejde for målet om bedst mulige produktionsresultater til lavest mulige omkostninger
  under sikre og ordnede forhold for både dyr, miljø og mennesker
 • At tiltrække de bedste og mest engagerede medarbejdere til teamet

Målsætninger

 • Vi vil fastholde et flerdelt indtjeningsgrundlag med et bæredygtigt landbrug som kerneområde
 • Vi vil sikre flest mulige helårsansættelser via høj effektivitet og fleksibilitet over året
 • Vi vil udnytte synergi/stordriftsfordele såvel i ejerskab som partnerskab
 • Vi vil gerne have et godt omdømme i alle relationer så vel lokalt som nationalt
 • Medarbejderressourcen udnyttes optimalt via eksterne opgaver uden for primære sæsoner
 • Svineproduktionen skal indeholde hele produktionsforløbet fra fødsel til slagtning helt eller
  delvist ejet dvs. fuld integreret produktion
 • Bygningsmassen vedligeholdes løbendene. Bygninger og boliger der ikke kan udnyttes i primær
  drift eller sikre et afkast afhændes eller nedrives
OK