Autentisk dansk jagtweekend 30. nov. – 2. dec. 2018


Komplet jagtweekend på Langeland, hvor der jages dåvildt, råvildt, fasaner, ænder og andet jagtbart vildt efter dansk jagtlov. 

Jagten foregår i det smukke kuperede landskab omkring Lejbølle og Helletofte. Her er vidt strakte marker, levende hegn, remisser, moseområder, småskov og vildt ager. Et meget varieret landskab med stor vildtbestand.

Weekenden indledes fredag, hvor der er indkvartering på Helletofte Lejrskole. Der er 7 værelser med mulighed for indkvartering af henholdsvis 2 eller 4 mand i hvert værelse.

Fredag eftermiddag er der riffel træningsskydning på hjortebanen - se
www.hjortebanen.dk.  Her kan indskydes på 50 og 100 m, samt skydes på løbende hjort på 100 m og løbende gris på 50 m. Der er en fri træning i 2 timer med skydeinstruktør. Under træningen skal alle deltagere placere 5 ud af 6 skud i en 20 cm skive på 100 m med jagtammunition. Disse 6 skud afgives på indskydningsbanen, det vil sige siddende med fast anlæg. Dette er et krav for at kunne deltage på lørdagens riffeljagt.
 

Alternativt skal der fremvises bevis for bestået Norsk storvildtsprøve, samt demonstrere på skydebanen, at pågældende riffel er indskudt korrekt med jagtammunition.

Det hele foregår i en rolig og afslappet atmosfære, og vi hjælper meget gerne med indskydningen, hvis der er problemer. Efter træningsskydningen er der transport tilbage til Helletofte Lejrskole. Der serveres aftensmad og orienteres om de kommende 2 dages jagter.

Lørdag er der jagt på hjortevildt med riffel, hvor der må nedlægges alt jagtbart vildt efter dansk jagtlov, med undtagelse af råbuk. Det vil primært sige dåhjort, då, dåkalv, rå og rålam, men det er også muligt at nedlægge ræv.

På Langeland har vi særdeles flotte dåhjorte, ofte med et kroget gevir. Med lidt held kan der nedlægges medalje hjorte. Vi har en solid bestand af dåvildt på Langeland, se eventuelt denne artikel
https://naturtanker.wordpress.com/tag/dadyr-langeland/ og klik her for at se video optaget af et par af hjortene.

 

 

 

Trofæer skudt i overensstemmelse med ovenstående tilfalder skytten. Der er ingen trofæafgift. Dog med den undtagelse, at hvis der fejlagtigt nedlægges råbuk, skal der betales 3.000,- DKK i ekstra afgift. Eller hvis en deltager nedlægger mere end en hjort, skal der betales 15.000,- DKK i ekstra afgift pr. hjort. 


Lørdag starter med et solidt morgenmåltid, hvor der samtidig trækkes lod om dagens poster. Desuden orienteres der endnu en gang om forløbet af dagen, herunder om hvilke vildtarter der er tilladt at skyde, hvor posterne er placeret, hvorledes transporten foregår, mødesteder efter såterne m.m.

Der drives 2 såter i løbet af lørdagen. Morgen og aften såterne er anstands såter, dvs. jægerne sidder stille på post. Morgen såten foregår fra solopgang til kl. 11:00. Aften såten foregår fra kl. 13:00 til solnedgang. I mellem såterne serveres der frokost. Lørdag afsluttes med en god dansk middag, øl, vin og kaffe.

Søndag er der jagt med haglgevær, hvor der må nedlægges alt jagtbart vildt efter dansk jagtlov, med undtagelse af råvildt. Der jages primært fasaner og ænder, men der kan også være mulighed for due, skovsneppe, ræv og hare.
Også søndag starter med et solidt morgenmåltid. Der orienteres om forløbet af jagtdagen, herunder vildtarter, sikkerhedsregler og signaler.

Der drives mellem 5 og 8 såter, afhængigt af tid og udbytte. Der garanteres 60 stykker vildt på paraden eller 180 skud. Som udgangspunkt fordeles vildtet mellem skytterne, men der kan laves aftale om andet, hvis dette ønskes.

Hele weekenden afsluttes med en god dansk middag / frokost efter mandagens jagt.

Jagtweekenden er baseret på 14 skyttepladser. Ring og hør nærmere om prisen hos Lars Birk Rasmussen +45 202 33 286

Der indbetales et depositum på 8.000,- DKK ved booking af en plads. Senest ved indkvartering skal den øvrige jagtleje indbetales. Ved afbud forsøger vi at sælge pladsen til anden side, hvorefter det indbetalte depositum vil blive tilbagebetalt, fratrukket 1.000,- DKK i administrationsgebyr.

Jagt i Danmark kræver dansk jagttegn. Deltagere skal selv erhverve dansk jagttegn, som skal fremvises med jagtweekendens begyndelse.

Hvis der afskydes mindre end 60 stykker vildt eller afgives mindre end 180 skud modregnes med 185,- DKK per manglende stykke vildt eller 30,- DKK per manglende skud. Der modregnes med den af de to summer som er mindst. Dette fordeles ligeligt mellem selskabets jægere.


Reservation foretages telefonisk eller pr. mail. Du er også velkommen til at ringe eller skrive for at høre nærmere om jagten.

Kontakt:

NO: Jens Birk Rasmussen +47 977 35 736
DK:  Lars Birk Rasmussen +45 202 33 286
Mail:
kontor@rubenlundagro.dk
 

Vi glæder os til at tage imod Jer på Langeland. Velkommen.

 

OK